zininopvoeding > disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Zin in Opvoeding

Door bezoek aan en gebruik van deze website www.zininopvoeding.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.

Informatie en verwijzingen

Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Zin in Opvoeding uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Zin in Opvoeding onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Zin in Opvoeding niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Zin in Opvoeding wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Zin in Opvoeding op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiŽren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Zin in Opvoeding.

Wijzigingen

Alle informatie die Zin in Opvoeding op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Zin in Opvoeding raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Meer informatie Facebook   Twitter
contact disclaimer
inloggen colofon
© 2022 Zin in Opvoeding