zininopvoeding > publicatie.php?nr=25406&stuurdoor=nee

Drie anti-pestprogramma's werken (een beetje)

 

Terug


Veel kinderen die worden gepest, vertellen dat aan niemand. En pesten verschilt sterk per school en klas: er zijn klassen waar niemand wordt gepest, maar ook klassen waar een kwart van de kinderen de dupe is. 
Het goede nieuws: anti-pestprogramma's kunnen pesten tegengaan. Het slechte: sommige veelgebruikte anti-pestprogramma's werken niet. 

Vijf universiteiten en het Trimbosinstituut hebben de werking van 7 anti-pestprogramma’s onderzocht. Voor het eerst vroegen zij kinderen zelf op grote schaal naar het pestgedrag in hun klas. Dat deden 8.000 kinderen aan het begin en aan het eind van het schooljaar. Zo kon worden gemeten of het anti-pestprogramma van de school werkt. De resultaten van onderzoek zijn te vinden in het rapport Wat werkt tegen pesten

Het goede nieuws is: pesten verminderen kan! Maar er zijn nog wel wat haken en ogen. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

Kinderen worden meer gepest dan zij aan leerkrachten en ouders vertellen 
Bijna een derde van de leerlingen wordt op de basisschool wel eens gepest. Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt vaak gepest en vaak ook al jarenlang. In een gemiddelde schoolklas zijn dit twee kinderen. Maar een derde van hen vertelt dat aan niemand. 

In de online-vragenlijst kunnen kinderen wel heel goed aangeven of en hoe zij gepest worden en wie er in hun klas wordt gepest. Leerkrachten, ouders en ontwikkelaars van programma’s hebben dus echt informatie van kinderen zelf nodig om bruikbare informatie te krijgen over het pestgedrag in een klas.

Pesten verschilt sterk per klas en per school 
In sommige klassen wordt niemand regelmatig gepest, in andere een kwart of meer. Meer dan de helft van de leerlingen (55%) geeft aan dat hun leerkracht niet voor hen duidelijk aandacht besteed aan pesten in de klas.

Op de basisschool kun je pesten binnen één schooljaar verminderen 
Vooral Prima, Kiva en – voor jonge kinderen – Taakspel werken goed. De Kanjertraining - die op 2.500 scholen wordt gebruikt - werkt een beetje: eigenlijk alleen in klassen met veel conflicten. 

Anti-pestprogramma’s worden vaak maar voor een deel uitgevoerd
Dat hangt vooral samen met de werkdruk, motivatie en ruimte van individuele leerkrachten om programma’s ook echt uit te voeren. Het is wel belangrijk de programma goed uit te voeren: uit het onderzoek blijkt dat een betere uitvoering betere resultaten oplevert.

Tegen pesten op het voortgezet en speciaal onderwijs is nog geen kruid gewassen
De onderzoekers noemen dit ‘een groot onopgelost probleem, waarvoor nog geen effectieve remedie is gevonden.’ In het voortgezet onderwijs is het tegengaan van pesten lastiger doordat de scholen groter zijn, er steeds andere leerkrachten voor de klas staan, pubers heel gevoelig zijn voor hoe ze ‘liggen’ bij hun klasgenoten en het gebruik van social media.

Ook leerkrachten en de schoolcultuur spelen een belangrijke rol 
Pestprogramma's alleen helpen niet. Ook de houding en het gedrag 
van leerkrachten en hun relatie met leerlingen hebben grote invloed relaties (en leerprestaties) in de klas.

De onderzoekers willen nog nader onderzoeken of de programma's die niet binnen een jaar iets opleveren wél goed werken als ze langer worden gegeven dan één schooljaar en of ze andere positieve effecten hebben en bijvoorbeeld verlegenheid verminderen of burgerschap versterken.

Lees ook: de 6 basisrollen bij pesten

Pesten School

 


Terug

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact disclaimer
  inloggen  colofon
   
   
   
  © 2019 Zin in Opvoeding