zininopvoeding > publicatie.php?nr=25404&stuurdoor=nee

Rots & water: omgaan met jezelf en anderen (reportage)

 

Terug


Rots & Water: leren omgaan met jezelf en de ander

Margreet Meijer van Obs Oosterboerschool in Meppel geeft sinds 2015 aan alle groepen lessen Rots & Water. Ze begeleidt kinderen in de ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Zo leren ze zich bewust te worden van hun eigen kracht en de omgang met elkaar. Een reportage

Deze woensdag om half elf is groep 4/5 aan de beurt. Ze hebben net pauze gehad en komen terug in de klas. Voordat de les begint, roept Huub al: ‘Ik heb er zin in!’ Het gaat vandaag over intuïtie. Juf Margreet leidt het thema in en legt uit wat intuïtie eigenlijk is. Ze zegt dat het bij intuïtie gaat om vertrouwen hebben in jezelf en in de ander. Dat gaan ze straks voelen en ervaren. Daarna gaan de kinderen naar het speellokaal. Schoenen en sokken gaan uit, want dan kun je goed gronden. 

Stevig staan én flexibel zijn
Ze beginnen met de Rots & Watergroet. De groet maakt duidelijk dat het belangrijk is om stevig te zijn als een Rots en om flexibel te zijn als Water. De kinderen gaan daarvoor in een kring staan, steken hun rechter vuist, Rots, naar voren en zeggen:
‘Ik kan opkomen voor mezelf.
Ik kan me verdedigen.
Ik kan mijn eigen keuzes maken.
Ik weet welke weg ik moet nemen.’

Daarna steken ze hun linker vuist, Water, naar voren: ‘Vrede, vriendschap, communicatie, verbondenheid en we hebben respect voor elkaar.’

Geen goed of fout
Eerst doen de kinderen een focusoefening. Vooral Rots komt aan de beurt, waarbij het gaat om het stevig staan. In tweetallen staan ze tegenover elkaar. Tussenin ligt een lintje op de grond. Ze moeten allemaal bewegingen doen die juf zegt en bij het woord ‘lintje’, moet je zo snel mogelijk het lintje pakken. Na elke oefening vraagt Margreet hoe het ging. Steeds komt het bewust worden van wat je voelt terug, het stevig staan, rustig in en uitademen voordat je begint. Er is geen winnaar en er is geen fout of goed.

Wanneer stop ik?
Daarna komt de oefening over intuïtie.  De leerlingen moeten met hun ogen dicht zo ver mogelijk naar de overkant van de zaal lopen waar een bank staat opgesteld en zelf aanvoelen en beslissen wanneer ze stoppen. De ene helft van de klas staat aan de ene kant van de zaal en loopt, de maatjes aan de andere kant waarschuwen als een kind tegen de bank dreigt te lopen. Het gaat erom dat ze zich bewust worden van hun eigen gevoel en daarop vertrouwen: Wanneer stop ik? Doe ik voorzichtig en durf ik te luisteren naar mezelf die me laat stoppen als ik er (waarschijnlijk) ben? Vertrouw ik helemaal op mijn maatje en loop ik gewoon zonder aarzelen en voelen richting de bank? Ook nu vraagt Margreet de kinderen wat er gebeurde, wat ze voelden.

Aan niets denken
De les eindigt met de mindfulnessoefening ‘Het bloemetje’. Je gaat stevig staan, sluit je ogen ontspant en hoeft aan niets te denken. Je mag een beetje heen en weer wiegen als je dat prettig vindt. De leerlingen vinden het een fantastische oefening. De les wordt afgesloten met opnieuw de Rots & Watergroet. De ogen van de kinderen staan rustig. Ze zijn opgewekt en tevreden als ze hun sokken en schoenen weer aan doen.

Tekst: Kristel van Tiel
Lees ook Kristels interview met juf Margreet  

Zie hier een documentaire over Rots & Water
Zie hier de schooltv lessen ReChill. 

Pesten School

 


Terug

Meer informatie Facebook   Twitter
contact disclaimer
inloggen colofon
2019 Zin in Opvoeding