zininopvoeding > publicatie.php?nr=25094

Kinderrechtenverdrag

 

Terug


Kinderrechten in Nederland

Als het 18 is
, mag je kind stemmen bij de verkiezingen, maar ook gekozen worden. Het mag zelf naar de rechter stappen, maar iemand anders kan ook een proces aanspannen tegen hem of haar. Het mag 's nachts werken, maar ook zelf een uitkering aanvragen. En om te trouwen, of een bankrekening te openen, heeft het geen toestemming meer nodig van jou. 

Als het 17 is, mag het praktijkexamen doen voor je rijbewijs en (als je tenminste bent geslaagd) autorijden met een volwassene naast zich. En het mag 5 dagen per week werken (als het tenminste niet naar school gaat). 

Maar je kind mag pas echt heel veel als het 16 is: een brommer- of tractorcertificaat halen, beginnen met autorijlessen en theorie-examen doen, een testament maken, zelf beslissen over zijn of haar medische behandelingen. Het mag een arbeidsovereenkomst aangaan en een eigen zaak beginnen, als de rechter daar toestemming voor geeft. En om zich als donor op te geven, of te trouwen als het zwanger is, heeft het geen toestemming meer nodig van jou. Minpuntje: het moet zelf opdraaien voor schade die het veroorzaakt. 

Als je 15 bent, mag je kranten bezorgen, een visvergunning aanvragen, de theorie-examen voor de bromfiets afleggen. En je hebt recht op het minimumjeugdloon. 

Vanaf je 14e moet je een identiteitsbewijs bij je hebben en zijn je ouders niet meer alleen aansprakelijk voor de schade die jij aanricht, maar jij ook. 

Als je 13 bent, mag je betaalde klusjes doen buiten schooltijd en meepraten in de medezeggenschapsraad op school

Als je 12 bent, heb je het recht je mening te geven over wat er medisch met je aan de hand is, je medische behandeling en of je wel of niet geadopteerd wil worden. de rechter moet jouw mening meenemen in zijn beslissing over een omgangsregeling als je ouders gaan scheiden. je mag je eigen paspoort aanvragen en je als donor registreren, maar je ouders moeten dat wel goed vinden. Mag je dan helemaal niets zonder je ouders? jawel: als jij een identiteitskaart wil aanvragen, hebben ze daar niets over te zeggen. 

Als je 5 jaar bent, moet je naar school

Als je 4 jaar bent, mag je naar school, maar moet je ook gaan betalen voor het openbaar vervoer. 

Weten kinderen zelf wat hun rechten zijn? Check dat met de Kinderrechtenquiz

Toch kunnen de rechten van kinderen ook in Nederland beter. Zo wil de Kinderombudsman meer rechten voor kinderen van wie de vader of moeder in de gevangenis zit of voor kinderen in aardbevingsgebieden. Ook wil de Kinderombudsman meer aandacht voor het voorkomen van kindermishandeling. 

Kinderrechten over de hele wereld

Lang niet alle kinderen hebben het goed. Toch hebben alle kinderen in de hele wereld wel degelijk rechten. Die zijn geregeld in het Kinderrechtenverdrag van 20 november 1989. Sindsdien is 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Dat is geen garantie, maar het helpt wel om voor kinderen op te komen. 

Het VN-Kinderrechtenverdrag 
Het VN-Kinderrechtenverdrag geeft in 54 artikelen de rechten van kinderen en jongeren tot achttien jaar, zoals het recht op
onderwijs
bescherming tegen mishandeling en geweldrecht 
bescherming tegen discriminatie
een eigen geloof
identiteit
gezondheidszorg
informatie 
privacy
opgroeien bij de ouders
een advocaat en kinderrechter

Plichten van ouders
Het VN-Kinderrechtenverdrag gaat ervan uit dat ouders de eerste verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kind en geeft de basisvoorwaarden waarmee ouders bij de opvoeding rekening moeten houden. 

Ouders moeten bij hun opvoeding altijd het belang van het kind als uitgangspunt nemen. Ze moeten hun kinderen passend leiden en begeleiden en daarbij rekening houden met wat het kind op een bepaalde leeftijd wel en niet kan. Ze moeten zich dus verdiepen in wat kinderen kunnen en wat ze van hun kind kunnen verwachten.

Rechten Kinderen

 


Terug

Meer informatie Facebook   Twitter
contact disclaimer
inloggen colofon
2020 Zin in Opvoeding