Nieuws

 
 
24 februari 2022

VN: Nederland moet kinderrechtenverdrag beter naleven

Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten in dat land. In het laatste rapport komt het comité met een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten en het dringende advies het  Kinderrechtenverdrag beter na te leven. Nederland doet veel dingen goed, maar, vindt het comité, aan een rijk land als Nederland mag je ook hoge eisen stellen. 

Leeftijdsgrens
Kinderen worden in Nederland vanaf 12 jaar betrokken bij belangrijke beslissingen, zoals echtscheidingen. Het VN-Kinderrechtencomitéadviseert om bij onderwerpen die kinderen direct aangaan, die leeftijdgrens af te schaffen. Professionals die met kinderen werken, zouden getraind moeten worden in het horen van kinderen. 

Uithuisplaatsingen
Het comité is ook bezorgd over het grote aantal uithuisplaatsingen. Nederland zou meer moeten investeren in de opvang in gezinnen, zoals pleeggezinnen en gezinshuizen. Het comité noemt ook de toeslagenaffaire: schulden mogen nooit een reden zijn om een kind uit huis te plaatsen. 

Klimaatverandering
Voor het eerst spreekt het comité zich ook uit over de klimaatverandering. Die heeft ernstige gevolgen voor kinderen. Zo is de stijging van de zeespiegel een directe bedreiging voor (kinderen op) de Caribische eilanden.
Het comité adviseert daarom het belang en de mening van kinderen serieuzer mee te nemen in de maatregelen. En kinderen te helpen om te gaan met de dreigende gevolgen van de klimaatverandering.

Toeslagenaffaire
Het comité maakt zich ook zorgen over kinderen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Zij moeten kunnen rekenen op compensatie en psychosociale hulp. Ook stelt het VN-comité dat kinderen zelfstandig aanspraak moeten kunnen maken op sociale zekerheid. Nu is dat niet altijd het geval.

Geweld en digitale kinderrechten
 Het aantal kinderen dat slachtoffer is van mishandeling, misbruik en (seksuele) uitbuiting, is nog altijd schrikbarend hoog. Nederland moet dringend actie ondernemen om geweld tegen kinderen tegen te gaan. Ook online moeten kinderen beter worden beschermd tegen schadelijke content en risico’s.

Asiel 
De Nederlandse asielprocedures moeten kindvriendelijker. Bijvoorbeeld door hen kindvriendelijk te interviewen. Door aandacht te hebben voor hun kwetsbaarheden en de manier waarop zij vervolgd kunnen zijn. Zorg voor passende informatie en juridisch advies over hun rechten, over de procedures en waar zij hulp kunnen krijgen. 

Jeugdstrafrecht
Tenslotte adviseert het VN-Kinderrechtencomité om kinderen niet al vanaf 12 jaar officieel (via het jeugdstrafrecht)  te straffen, maar pas vanaf 14 jaar. 

Woonplaats
Lastig is dat het Rijk het VN-Kinderrechtenverdrag steunt, maar dat het, door de decentralisatie van de jeugdzorg, de gemeenten zijn die op veel punen het beleid bepalen. Daardoor maakt het maakt een verschil in welke gemeente een kind woont en dat heeft grote gevolgen voor kinderen in kansarme situaties. Zo zijn er grote verschillen tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten en ook binnen Nederland in de mogelijkheid om gebruik te maken van gezondheidszorg, onderwijs, sociale bijstand en jeugdzorg. Naar het nieuwsoverzicht

Meer informatie Facebook   Twitter
contact disclaimer
inloggen colofon
2022 Zin in Opvoeding