Nieuws

 
 
14 september 2021

'Geef kinderen bij uithuisplaatsing een eigen advocaat'

De overheid is verplicht om kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld, maar dat gaat vaak niet goed bij jongeren met wie het thuis niet goed gaat. 


De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming  (RSJ) heeft een aantal ouders, kinderen en professionals gevraagd waar het mis gaat. 

Dat begint al bij de hulpvraag. Het zou normaal moeten zijn dat ouders hulp vragen, maar in de praktijk zijn ouders vaak bang, omdat de consequenties groot kunnen zijn. 

Jongeren die ervaring hebben met jeugdbescherming willen daarom dat er eerst – en alleen - met het kind wordt gesproken. En wel zo vaak als nodig is om een vertrouwensband op te bouwen, zodat het kind durft te vertellen wat er (thuis) aan de hand is en kan leren zien dat onveiligheid thuis niet normaal is. 

Op grond van de gesprekken doet de RSJ drie belangrijke aanbevelingen  om de praktijk van de jeugdbescherming te verbeteren.

In elk traject moeten kinderen en ouders zich voldoende gezien en gehoord voelen. Dat kan het beste door een of meer vertrouwde gezichten, die - gelijkwaardig en zonder oordeel – het gezin maximaal in haar waarde laten. 

Professionals moeten hun beslissing om een kind uit huis te plaatsen beter onderbouwen. Allereerst met tijdig, onafhankelijk en kwalitatief goed onderzoek. Maar professionals moeten ook duidelijk maken wat de hulp die zij voorstellen bijdraagt aan het oplossen van de problemen van de ouders en kinderen. 

Ouders en kinderen moeten ook meer rechten krijgen. Daarom moeten niet alleen ouders, maar ook kinderen een advocaat kunnen krijgen, die hun rechten verdedigt. Dit geldt vooral als ouders niet zelf kunnen of willen opkomen voor de belangen van hun kind en kinderen misschien worden gescheiden van hun ouders. , of wanneer. En zeker bij een dreigende uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht.  

Tenslotte vindt de Raad dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor (in ieder geval gedwongen maatregelen in) de jeugdbescherming weer moet overnemen. Nu ligt die nog bij de gemeenten, en dat zorgt voor rechtsongelijkheid, omdat beslissingen in gelijke gevallen anders kunnen uitvallen. 

Lees hoe Diana’s gezin kapot ging aan het ontsporen van haar zoon (14) en hoe Wouter haar haar stem teruggaf. 


Naar het nieuwsoverzicht

Meer informatie Facebook   Twitter
contact disclaimer
inloggen colofon
2021 Zin in Opvoeding