Agenda

 
 
16 augustus 2019, 09:00 uur

STARtkamp voor jonge kinderen die worden gepest

In een weekend vol plezier en structuur zullen kinderen aan de slag gaan met verschillende thema's: vriendschap, emoties herkennen, benoemen en reguleren, opkomen voor zichzelf. Kinderen zullen vaardigheden en tools aanleren en succeservaringen opdoen in contact met leeftijdsgenoten, zodat hun zelfvertrouwen groeit. Net als bij Sterkamp worden deze tools op drie verschillende manieren aangeboden; namelijk door club, spel en theater. Deze drie blokken komen iedere dag terug, waardoor kinderen weten waar ze aan toe zijn en veiligheid gecreëerd kan worden. Kinderen zijn actief bezig met lastige thema's en leren door het zelf ervaringen op te doen in een veilige omgeving met leeftijdsgenoten. Bovendien leren ze veel van elkaar en geven ze elkaar tips over hun eigen aanpak. Naast de drie blokken zullen kinderen ook iedere dag met hun eigen mentor werken aan hun persoonlijke doelen.

Club
In de STARt-club leren kinderen kletsen en praten over gedachten en gevoelens onder leiding van een pedagoog of psycholoog. Hoe kan je op verschillende manieren met lastige situaties omgaan?

Spel
Spelenderwijs gaan kinderen onder leiding van bewegingsdeskundigen indirect aan de slag met verschillende doelen. Alles draait om samenwerken, plezier en spelvreugde. Hoe sta je sterk, hoe maak je oogcontact en hoe kom je over op de ander?

Theater
Tijdens STARt-theater gaan kinderen onder leiding van acteurs lastige situaties oefenen in rollenspellen. Hoe pas je de theorieën toe in de praktijk?

Oudertraining
In een kampweekend gaan we samen met uw zoon of dochter hard aan de slag om stappen te zetten. Om het effect van kamp optimaal te kunnen bereiken gaan we samen met u dit traject in. Zo zorgen we samen voor een steuntje in de rug bij uw kind. Hoe jonger kinderen zijn, des te meer nabijheid zij nodig hebben van ouders om nieuwe vaardigheden aan te leren en eigen te maken. Daarom zal maandag een oudertraining plaatsvinden op het STARtkamp en wordt het kamp afgesloten samen met kinderen en ouders.

Dit leren kinderen op STARtkamp
Onder leiding van enthousiaste professionals werken de kinderen op een leuke en speelse manier aan hun ontwikkeling hierbij is veel aandacht voor:
Zelfvertrouwen
Zelfbeeld
Sociale vaardigheden
Sociale weerbaarheid
Assertiviteit
Contact leggen en vrienden maken
Op jezelf en anderen vertrouwen
Omgaan met pesten
Lichaamstaal
Inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag
Rustgevende technieken
Het (her)kennen van je eigen kracht
Daarnaast werken kinderen samen met een eigen mentor aan persoonlijke doelen.

Hoe jonger kinderen zijn, des te meer nabijheid zij nodig hebben van ouders om nieuwe vaardigheden aan te leren en eigen te maken. Daarom zal maandag een oudertraining plaatsvinden op het STARtkamp en wordt het kamp afgesloten samen met kinderen en ouders.

Klik hier voor meer informatie, ook over prijzen en vergoedingen


Naar de agenda

Meer informatie Facebook   Twitter
contact disclaimer
inloggen colofon
2019 Zin in Opvoeding