Nieuws

 
 
10 februari 2019

Veel kinderen hebben te maken met huiselijk geweld

Elk jaar zijn ruim 100.000 kinderen tot en met 17 jaar thuis slachtoffer van geweld. Dat meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie. Het WODC werkte samen met tien andere onderzoeksinstellingen, waaronder vier universiteiten.

Voor het onderzoek vulden 19.000 mensen een vragenlijst in. Dat geeft veel extra informatie, want huiselijk geweld wordt vaak niet gemeld bij de politie.

Kindermishandeling
12 procent van de scholieren tussen 12 en 17 jaar die meededen aan het onderzoek gaven aan dat zij vorig jaar thuis wel eens zijn geslagen, daarmee zijn gedreigd, of geweld tussen hun ouders zagen of hoorden.
Omdat kindermishandeling afneemt bij het stijgen van de leeftijd, denken de onderzoekers dat jongere kinderen - die niet meededen met het onderzoek - minstens even vaak worden mishandeld. 
Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat ouders die zelf slachtoffer zijn van huiselijk geweld soms ook hun kinderen mishandelen. 

Vermoed je zelf kindermishandeling in je omgeving?
Vermoed je kindermishandeling in je omgeving, of maak je je zorgen over je eigen gezin? 
Kijk dan hier wat je kunt doen. Je vindt er signalen waar je op kunt letten, handvaten om laagdrempelig in gesprek te gaan met een kind of met (één van) de ouders en instanties waar je bij terecht kunt voor advies en een melding. 
Maatschappelijk werkers, kinderopvangmedewerkers, docenten en andere mensen die in het onderwijs, bij de jeugdhulp, justitie of de gezondheidszorg werken, zijn bij vermoeden van kindermishandeling verplicht een meldcode te volgen.  

Te lange wachttijden
Bij Veilig Thuis, het samenwerkingsverband van organisaties die kindermishandeling en huiselijk geweld moeten aanpakken, komen jaarlijks tienduizenden meldingen binnen over kinderen of volwassenen, die mogelijk worden mishandeld. Bijvoorbeeld door een leraar die bezorgd is over een kind met blauwe plekken. of een buurvrouw die elke nacht gegil hoort.

Onlnags bleek dat deze meldingen vaak (te lang) blijven liggen. Veilig Thuis wil een melding binnen 5 dagen onderzoeken. Maar door onder meer een nieuwe werkwijze worden veel nieuwe mensen aangetrokken en moet het zittend personeel trainingen volgen, waardoor de organisatie het werk niet aan kan. 

Bron: NOS / Trouw / overheid


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie   Facebook   Twitter
 
  contact disclaimer
  inloggen  colofon
   
   
   
  © 2020 Zin in Opvoeding